Zapisy ON-LINE


Jeżeli ...
... uczyli się Państwo wcześniej języka angielskiego i mają potwierdzenie swojego poziomu w formie certyfikatu, świadectwa ukończenia kursu lub raportu proszę wypełnić i wysłać poniższy kwestionariusz. My prześlemy informacje dotyczące kursów na Państwa poziomie i zaprosimy na rozmowę w języku angielskim. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba możemy też poprosić Państwa o napisanie testu dla upewnienia się co do poziomu zaawansowania.

... uczyli się Państwo języka angielskiego wcześniej, ale nie posiadają żadnych dokumentów potwierdzających swój poziom, proszę wypełnić i wysłać poniższy kwestionariusz. My prześlemy hasło dostępu do naszego testu kwalifikacyjnego ONLINE.
Po sprawdzeniu prześlemy wyniki i zaprosimy na rozmowę w języku angielskim, żeby w pełni zdiagnozować Państwa poziom zaawansowania. Bardzo ważne jest, żeby nasz test ONLINE wypełnić uczciwie, bez czyjejkolwiek pomocy, w przeciwnym razie istnieje ryzyko, że zostaną Państwo zakwalifikowani do grupy na nieodpowiednim poziomie i kurs nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.

... nigdy nie mieli Państwo kontaktu z angielskim proszę wypełnić kwestionariusz, a my prześlemy Państwu godziny kursów dla początkujących.


  Antyspam. Prosze wpisać wynik dodawania liczb 9 i 7